Moje ime je Korona

Medijski edukativni centar iz Beograda sa svojim partnerima nastavlja rad na promociji digitalne pismenosti u okviru aktivnosti Digitalne nedelje 2020 koja traje od 23. do 29 marta, a mi ćemo je produžiti do 15. aprila. Danas su na redu... Read More →

Moje ime je Korona

Medijski edukativni centar iz Beograda sa svojim partnerima nastavlja rad na promociji digitalne pismenosti u okviru aktivnosti Digitalne nedelje... Read More →

Uključite se!

Napravili smo za vas jednostavni onlajn formular. Popunite ga ukoliko želite da sa nama sarađujete, da se uključite u... Read More →