Digitalna nedelja u Srbiji

Digitalna nedelja u Srbiji (All digital Week) je nedelja kampanje, različitih radionica i promocija kojima želimo da pošaljemo snažnu poruku da je vreme da se uključe u sve aktivnosti boljeg razumevanja i što većeg korišćenja digitalnih sredsrtava. Želimo da motivišemo SVE, a posebno MLADE da stiču nova znanja i veštine prihvatanjem savremenog načina razmišljanja, učenjem o medijskoj pismenosti i razvojem digitalnih veština.

Tokom Digitalne nedelje, ali i pre i posle nje, Medijski edukativni centar će pozvati sve zainteresovane u onlajn (digitalnu) kampanju čije će  jezgro biti internet prostor-portal (https://digital.mediaeducationcentre.eu) namanjen SVIMA koji žele da se uključe u permanentnu razmenu znanja i iskustava, stvaranje partnerstava i promociju uspešnih projekata. Ovaj proctor će služiti i za unapređenje stečenih digitalnih veština, i kao dodatna pomoć za razvoj i unapređenje radnih veština.

Tri osnovna elementa ovogodišnje kampanje su:

  • Promocija medijske pismenosti, razvijanje kritičkog promišljanja i digitalne pismenosti,
  • Stvaranje sigurnosti i poverenje u nove tehnologije razvojem digitalnih znanja i veština i
  • Povećati mogućnosti mladih za pronalaženje posla razvijanjem savremenih veština potrebnih u novim digitalizovanim poslovima.

Pokretanjem i promocijom vašeg rada i ovih tema, projekata, prezentacija i primera aktivnosti kojima se razvijaju digitalna i medijska pismenost kao i stvaranjem “digitalnih građana” želimo da doprinesemo održivom razvoju našeg društva.

DOBRODOŠLI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *